พระธรรม​มัง​คลา​จารย์​ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ​ หมู่บ้านรักษาศีล ๕​ ประจำปี​ตะวันออก​ ลงตรวจหมู่บ้านต้นแบบ ณ บ้านจอมแจ้ง ตำบล​สีกาย​ อำเภอเมือง​หนองคาย​ จัง​หวัด​หนองคาย​

0

           เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ทั้งส่วนกลางและส่วนหนตะวันออก นำโดย พระพรหมเสนาบดีและพระธรรมมังคลาจารย์ พร้อมคณะ ลงตรวจติดตามประเมินผล หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบดีเด่น ในระยะที่ ๓ ที่ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัดๆละ ๓ หมู่บ้านนั้น
……….โดยครั้งนี้ ได้ออกตรวจติดตามหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ในส่วนจังหวัดหนองคาย ณ วัดธรรมรัตนากร บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านแรกของจังหวัดหนองคาย
………..สำหรับการออกตรวจติดตามประเมินผลนั้น มุ่งเน้นให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นครอบครัว/หมู่บ้านที่ดีมีศีลธรรม มีความสุข ได้รับประโยชน์จากการประกอบสัมมาชีพ และทำให้อาชญากรรมในพื้นที่ลดลงได้

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
Phramaha Pholphiphat Yi-Un
ภูริวัฒน์ สาทอง

Share.

About Author

Leave A Reply