ข้อมูลปี ๒๕๖๓-ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ
S__17662227

              วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดโนนลาน ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๖ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย และ พระราชวชิรโมลี ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมพิธี พระเทพปัญญาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงบูรพ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถวายการต้อนรับ ศิลปินนักร้อง เสถียร ทำมือ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล

121035462_2841507832729138_167486536245724907_n121045240_2841507862729135_7859063401719719057_n120934629_2841508249395763_8316932941784038518_n120939511_2841507929395795_3953866416089430647_n120897471_2841508406062414_9024402578997099429_n120928216_2841508562729065_8982315611178241751_n121052142_2841506542729267_1520818209719313870_n120902423_2841506419395946_5942386091129903013_n120917155_2841506506062604_6780988736967109512_n120999153_2841509412728980_4358701712708091212_n120877726_2841507569395831_3738129853099037568_n121086042_2841506766062578_8634368742706143269_n120902436_2841506319395956_8009038699429614913_n120933668_2841509366062318_7564130708130000879_n

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดโนนลาน ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๖ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย และ พระราชวชิรโมลี ที่ปรึกษาคณะทำงานคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมพิธี พระเทพปัญญาภรณ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบึงบูรพ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถวายการต้อนรับ ศิลปินนักร้อง เสถียร ทำมือ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล
120933674_2841536046059650_8656112755331290707_n121069578_2841537136059541_7888102700027306492_n121063947_2841536996059555_2195924275356876312_n121007215_2841536889392899_5149042387679259433_n120919905_2841535419393046_4112527629978909875_n120899785_2841535109393077_1686016576748605506_n121035462_2841535529393035_2681274702021751557_n121180940_2841534866059768_6255478098609429735_n120906755_2841539789392609_6117922778595118544_n120928216_2841539842725937_7089384935656567297_n120892932_2841539939392594_2484203873887905445_n121000266_2841534719393116_8060820689734051567_n121128835_2841535986059656_8548323861778914376_n121116967_2841534792726442_3845472909537343264_n