เมตตาธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์

0

(๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขณะเดินทางกลับ เมตตาทักทายพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธี เป็นความปิติของพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในครั้งนี้อย่างสูงยิ่ง

เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_0 เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_1 เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_2 เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_3 เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_4 เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_5 เจ้าประคุณสมเด็จ_๒๐๐๙๑๕_6

Share.

About Author

Leave A Reply