ข้อมูลปี ๒๕๖๒-เลย

จังหวัดเลย
ประเมินติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๘

64559362_2355279104742925_249495002411958272_o64580634_2355277991409703_7186817408311492608_o

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง ลงพื้นที่จังหวัดเลย ประกอบด้วย พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการ, พระเทพปัญญาโมลี กรรมการขับเคลื่อน ส่วนกลาง , พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการขับเคลื่อน ส่วนกลาง และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำหนตะวันออก ประกอบด้วย พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม , พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ , พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเลย ซึ่งมี พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘ , พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย , พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ธรรมยุต , พระสิริรัตนเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดเลย ,พระครูกวีธรรมนิเทศก์ เจ้าคณะอำเภอเอราวัณ , พระอธิการบุญมา วิสาระโท พร้อมด้วยพระเถรานุเถระในจังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ในการนี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองมี นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย , นายวิทยา สันติกุล นายอำเภอเอราวัณ , นายทรงพุฒิ ชรินทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย , นายคงเดช วรรณชัย นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ , พ.ต.อ.สายสิทธิ์ พุ่มจันทร์ธนัง ผกก.สภ.เอราวัณ , นายแดง วงษา กำนันตำบลเอราวัณ , นายสมาน วงษาเกษ ผู้ใหญ่บ้านเหล่าใหญ่หมู่ที่ ๑๐ , นายประจวบ มะปะเข นายกเทศมนตรีตำบลผาอินทร์แปลง , นายสงัด น้อยโนลา กำนันตำบลผาอินทร์แปลง , นางอมร ทักษิณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ ตำบลผาอินทร์แปลง พร้อมด้วยข้าราชการ อาสาสมัครและประชาชนทั่วไปถวายการต้อนรับและร่วมพิธี จังหวัดเลย ได้กำหนดหมู่บ้านให้คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้แก่

          ๑.วัดเทพนิมิตวราราม บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
บ้านเหล่าใหญ่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” โดยทางคณะสงฆ์ได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยใช้หลักการดำเนินงาน คือบวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยมีวัดเทพนิมิต เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการขับเคลื่อน มีการรักษาวัฒนธรรมของชาวลาวดั้งเดิม ชาวอีสาน ชาวจีนและชาวญวณ ซึ่งก่อเกิดวัฒนธรรมและประเพณีขึ้นหลายอย่าง เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟเงินล้าน เทศกาลงิ้วเอราวัณ เป็นต้น
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น

๑.ด้านศิลปะวัฒนธรรมคือโปงลาง และเซิ้งบั้งไฟ ด้านอาชีพ

๒.ด้านสัมมาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพผานาง – ผาเกิ้ง

๓.ด้านภูมิปัญญา การจักสาน การทอผ้าไหม พานบายศรี

 64691884_2355272178076951_4653057226481598464_o64670198_2355274041410098_7337699678139449344_o

          ๒. บ้านเอราวัณ หมู่ที่ ๗ ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย หมู่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ ๗ ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง โดยได้ใช้หลัดของศีล ๕ มาบูรณาการในการปกครองชุมชน มีการตั้งธรรมนูญชุมชน เมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในชุมชนก็จะมีการไกล่เกลี่ยให้จบลงในหมู่บ้านได้ มีการจัดงานบุญงานประเพณีที่ปลอดเหล้า มีการจัดทำธนาคารขยะ ภายในชุมชน โดยได้นำเอาเงินกองทุนขยะเพื่อนำมาช่วยคนในหมู่บ้าน อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คืองานบุญประเพณีปลอดเหล้า

64354866_2355270268077142_4325586169392791552_o64710642_2355268598077309_3878864933013684224_o

 

 

 

 

 

 

62581682_2355271094743726_3022061202760007680_o