ประชุม ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕

0

วันนี้ (๒๖ พ.ย. ๒๕๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร.,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานประชุม ติดตาความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการ หมู่บ้านรักษาศิล ๕ ในงานนี้มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เข้ารับฟังนโยบายและรับมอบหมายงาน

ณ ห้องประชุมพระพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_0 ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_1 ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_2ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_12ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_11ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_4ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_9 ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_3ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_8ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_10  ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_5 ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_6 ประชุมติดตามการ_๒๐๐๙๑๕_7

Share.

About Author

Leave A Reply