ข้อมูลปี ๒๕๖๓ – บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์

S__3858646วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดคุรุราษฎร์บำรุง บ.หนองเต็งใหญ่ ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๘ ของหนตะวันออก พระศรีธีรพงษ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ (รก.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยมพระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก จุดธูปเทียนนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เป็นองค์ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล

121813455_2852779744935280_6706228285363496674_n121626485_2852779048268683_20540302508642477_n121779795_2852779851601936_2028021635038386984_n122004491_2852779121602009_8472705932887710657_n122068140_2852779888268599_5339344817612316530_n121690117_2852779394935315_8869357641443187889_n122032687_2852779298268658_105928130502314521_n122009764_2852779481601973_3538109110500758242_n

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดตะโคง บ.คะโคง ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๘ ของหนตะวันออก พระศรีธีรพงษ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ (รก.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก จุดธูปเทียนนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เป็นองค์ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวถวายการต้อนรับคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล

122145813_2852811721598749_936053895358284359_n121802623_2852809424932312_6859023383657920028_n121587466_2852809278265660_1840645792912895747_n121697050_2852809324932322_8030449726492592513_n122046002_2852809631598958_3094671518886868778_n121613906_2852811671598754_7550742581202955045_n122095383_2852813658265222_5552696646637711605_n121965514_2852809034932351_8248310736928237073_n121814114_2852812121598709_2094002073561593526_n121680608_2852813751598546_4555279465808173222_n121680028_2852809851598936_4453266207367248317_n121830448_2852813491598572_1854597573274865043_n122001474_2852813448265243_816162411428380578_n122007952_2852810231598898_6314497234993279004_n