ข้อมูลปี ๒๕๖๓-ยโสธร

                                                                                จังหวัดยโสธร
S__17662216

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ.ฟ้าห่วน หมู่ ๑ ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๓ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถวายการต้อนรับ กำนันในฐานะ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน ศิลปินนักร้อง ไผ่ พงศธร (คนยโสธร) กล่าวแสดงข้อความเห็น และ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล
120820593_2840321322847789_4027725709300884223_n120793928_2840320352847886_6611517857294926263_n120892238_2840319902847931_635656887169441340_n120804268_2840319616181293_3408297565124959233_n120816615_2840319779514610_7855131534920162507_n120891570_2840319869514601_7034490055914994073_n120800730_2840322456181009_7830681612388492114_n120827436_2840320079514580_4170912620839743191_n120825967_2840320229514565_7529653414550710869_n120855340_2840323839514204_2445633393601518891_n120904092_2840323892847532_3083823317836580417_n120764125_2840323682847553_34487568920711024_n120768966_2840319452847976_7131598321786459053_n120780640_2840323789514209_5483650634285720135_n120806059_2840323742847547_8383283515664153718_n120820190_2840321419514446_997453627707767215_n120832827_2840322856180969_4075517406217607859_n120836654_2840320266181228_6376507434405033027_n120839302_2840322816180973_8516047208529892657_n120852233_2840322892847632_1376839483995344780_n
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดเชียงเพ็ง บ.เชียงเพ็ง หมู่ ๗ ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๔ ของหนตะวันออก พระเทพวิสุทธิโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๐ จุดธูปเทียนและนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล นายอำเภอป่าติ้ว ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวถวายการต้อนรับ กำนันในฐานะ ผู้แทนชุมชน กล่าวถวายรายงาน ศิลปินนักร้อง ไผ่ พงศธร (คนยโสธร) กล่าวแสดงข้อความเห็น และ พบปะ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สรุปข้อมูล
120854190_2840335279513060_1110063300275028221_n120826467_2840335742846347_6542511008257916148_n120764125_2840334816179773_5887096216651162859_n120766361_2840336932846228_8835469673726445457_n120806059_2840334852846436_5707118522433145911_n120825771_2840336276179627_6950439794473861516_n120837045_2840334956179759_7816537112054938977_n120828306_2840335169513071_4571533769532087077_n120842038_2840335072846414_680356387877465866_n120890632_2840335792846342_7272969143425615236_n120825771_2840334556179799_585749986653405914_n120841561_2840335662846355_3102968721712591825_n120893789_2840334606179794_8998584477908965768_n120893793_2840336326179622_4490711691117170964_n120824076_2840337072846214_6016637899851850423_n120853121_2840337026179552_6503567646663750113_n