ข้อมูลปี ๒๕๖๓-บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก ภาค ๘

S__5218401

๘ กันยายน ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  จังหวัดบึงกาฬ  พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”  ส่วนกลาง วัดไร่ขิง พระอารามหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง และคณะกรรมการประจำ หนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

คณะกรรมการ ส่วนกลาง ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย

~ พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานฯ วัดตากฟ้า   ~ พระเทพปัญญาโมลี วัดประชุมโยธี       ~ พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย    ~ พระศรีสมโพธิ วัดปากน้ำ                                ~ พระศรีกิตติเมธี วัดเทพนิมิตร                ~ พระมงคลพัฒนาภรณ์ วัดหลักสี่ฯ

คณะกรรมการ ประจำหนตะวันออก ที่ลงพื้นที่ประกอบด้วย

~ พระธรรมคุณาภรณ์ วัดไตรมิตร               ~ พระเทพวรมุนี ประธานฯหนตะวันออก วัดพระธาตุพนม

~ พระราชสิริวัฒน์ วัดสว่างสุวรรณาราม       ~ พระราชพรหมจริยคุณ วัดบ้านเปลือยใหญ่

~ พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดป่าศรัทธารวม    ~ พระรัตนากรวิสุทธิ์ วัดทุ่ง

~ พระศรีปริยัติธาดา วัดโพธิ์ย่อย                  ~ พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ          ~ พระอุดมปัญญาภรณ์ วัดอัมพวัน

หมู่บ้านดังต่อไปนี้

๑. บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ ๕ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ   ๒. บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ ๘ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

~ พระราชภาวนาโสภณ จจ.บึงกาฬ    ~ พระวิบูลธรรมภาณ จจ.บึงกาฬ (ธ)               ~ พระพุทธิสารมุนี รจจ.บึงกาฬ

~ พระบวรปริยัติกิจ รรจ.บึงกาฬ          ~ พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์ จอ.เซกา        ~ พระครูประทีปธรรมานุยุต รจอ.พรเจริญ

~ พระครูรังษีธรรมาภิวัฒน์  จต.บ้านต้อง เขต ๑     ~ พระสมพงษ์ สุภทฺโท  รก.จร.วัดอมรรัตนาราม

เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายบ้านเมืองมี

~ นายนฤชา โฆษาศิวิไล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ    ~ นายออมสิน คำมุก นายอำเภอเซกา

~ พ.ต.อ.ธำรงชัย ไล้ทองดี ผกก.สภ.เซกา                        ~ นายนิพนธ์ คนขยัน  นายก อบจ.บึงกาฬ

~ นางดาลัด หิรัญไพบูลย์  ผอ.พศจ.บึงกาฬ                      ~ นายธงชัย มหาชัย กำนันตำบลพรเจริญ

~ นายลือชัย คำหงษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕  พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่รพ.สต.  และประชาชนร่วมพิธี.

 ๑. บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ ๕  ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ

         118887922_3032672570174689_4650410146052973187_o 118791713_987919788300432_6783971048393305802_n  

         08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_3 08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙               08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_2 08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_3               08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_4 08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_5               08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_6 08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_7                08กย63 ตรวจศีล ๕ บึงกาฬ_๒๐๐๙๐๙_9 119049136_987920431633701_104384571893297938_n

๒. บ้านแก้วสมบูรณ์ หมู่ ๘  ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

118848340_987930181632726_4688935510968769747_n 118880091_987931628299248_1529643744334204823_n               118888476_987930291632715_5493510403808727215_n 118936222_987931251632619_1686943871709758702_n               119034437_987932014965876_9015444918704397548_n 119056697_987932598299151_7394240062276927205_n                119057720_987932304965847_716620151362251473_n 119066290_987930968299314_7430645965623945530_n