ข้อมูลปี ๒๕๖๓-สุรินทร์

                                                                             จังหวัดสุรินทร์

S__17662231
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดศาลาเย็น บ.ตากแดด ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๗ ของหนตะวันออก พระธรรมโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ จุดธูปเทียนและนำบูชาพระรัตนตรัย พระศรีธีรพงษ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ (รก.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก เป็นองค์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล
120934615_2842593149287273_2762230351312925006_n121109375_2842593245953930_7510217050381919711_n121106156_2842592359287352_898374627440105155_n (1)121127528_2842592415954013_8912981959617879085_n120903652_2842593419287246_8104414473725219066_n120928194_2842594645953790_5150556069314943619_n120923188_2842591749287413_2493861992633815145_n121154678_2842591989287389_253582881989291768_n121056310_2842592505954004_5793838460014716235_n120955073_2842592555953999_333490537906015108_n120997358_2842592655953989_1592408358462831359_n121014098_2842592752620646_5046827330297074075_n121036416_2842593699287218_8243358407430671755_n120958217_2842594159287172_6435626627753703965_n120926389_2842592209287367_7578543622651230118_n121034914_2842591905954064_7930665611931709420_n121061203_2842591865954068_7495626654803529657_n121104296_2842595622620359_6172101660698904063_n
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดบ้านโพธิ์ ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ การตรวจเยี่ยมตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก” จังหวัดที่ ๑๗ ของหนตะวันออก พระศรีธีรพงษ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ (รก.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๑ ร่วมพิธี พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ สวนกลาง อ่านสาส์นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการฯ และกล่าวเปิดการตรวจเยี่ยม พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หนตะวันออก จุดธูปเทียนนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย เป็นองค์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถวายการต้อนรับ คณะกรรมการฯ ส่วนกลาง และ หนตะวันออก สอบถาม และสรุปข้อมูล
120933668_2843282165885038_859412038261453523_n120948126_2843282205885034_6738593818409835167_n121001178_2843284225884832_5993271610595121998_n121055349_2843281052551816_6454479593883350468_n121182194_2843282375885017_1836741630801413741_n121036098_2843282285885026_4479945292472582920_n120916712_2843281129218475_1931727370088121969_n120930782_2843280902551831_4602667412253153533_n120962229_2843282655884989_5976063668179589791_n121031795_2843283935884861_4774469338540756591_n120965147_2843281242551797_8491859504582556712_n121032023_2843282095885045_1943672811980906348_n121037372_2843281285885126_4296420532128959915_n121103196_2843282332551688_3492627211066309994_n121200881_2843281352551786_3694877233103410512_n120948126_2843284322551489_1170436976091576001_n