ตัวแทนนิสิตถือป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕

0

พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น คัดเลือกตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น “ถือป้าย” เพื่อร่วมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้ ในโอกาสที่เมตตาเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ เป็นประธานประกอบพิธีมอบป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

และโครงการ”ศาสนาค้ำพะยูง” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๙ (จังหวัดขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม) โดยใช้อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

020103

Share.

About Author

Leave A Reply