พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พร้อมคณะได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

0

               วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และคณะ(พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการ มจร.วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก)ได้เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลหมู่บ้านหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ถวายการต้อนรับ ณ วัดบ้านหนองทุ่ม ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ข่าว. วัดบ้านเสือกินวัว
ภาพ. โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply