Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ g-suit2
0

เรียน/เจริญพร ด้วยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จะได้จัดอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วย Google Suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามความทราบแล้วนั้น…

ประชาสัมพันธ์ samuk61_a
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้…

ประชาสัมพันธ์ patibatdham60_1
0

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ แก่นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสศาสตบัณฑิต,…

ประชาสัมพันธ์ 23364913_1648032441884520_1055862663_n
0

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แจ้งกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560…

ประชาสัมพันธ์ pakas60_interview
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf

ประชาสัมพันธ์ p4
0

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา สามารถดาวน์โหลดกำหนดการใหม่ ลำดับการเข้ารับได้ที่ http://eval.mcu.ac.th/?p=674 ***การรับปริญญา** 20 พ.ค. 60 ภาคบ่าย 13.00 น. ปริญญาตรี ทุกคณะ (ยกเว้นคณะพุทธศาสตร์ บรรพชิต)…

ประชาสัมพันธ์ parinya2
0

เรื่องควรรู้ก่อนรับปริญญา” *คำถาม* ควรแต่งตัวอย่างไรในวันซ้อมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ? *คำตอบ* ช่วงเช้า(18/5/60)มีการอภิปราย แต่งตัวสุขภาพ ช่วงซ้อม ตามกำหนดการของแต่คณะ ระดับต่างๆ ให้แต่งตัวสวมชุดครุยสถาบันนะครับ เพื่อเป็นการให้เกียรติตัวบัณฑิตเองและสถาบัน *คำถาม* การเรียงลำดับการเข้ารับดูได้จากไหน? *ตอบ*…

ประชาสัมพันธ์ parinya
0

เเจ้ง กำหนดการซ้อมรับปริญญา เเละประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต เเละดุษฎีบัณฑิต