อยู่บ้านช่วงโควิด อ่าน e-Book ฟรี

0

ช่วงอยู่บ้านแบบนี้ สำนักพิมพ์ Springer Link แจกหนังสือให้อ่านเติมความรู้ฟรี ๆ กว่า 400 เล่ม
มีหลากหลายหมวดให้เลือกอ่านทั้ง การแพทย์และสาธารณสุข, วิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ธุรกิจและการจัดการ, สังคมศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ฟิสิกส์, รัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, เศรษฐศาสตร์, เคมี, ชีวเวชศาสตร์, การศึกษา, ปรัชา, อักษรศาสตร์, จิตวิทยา, ธรณีวิทยา, กฎหมาย
หลายองค์ความรู้สามารถเสริมการสร้างนวัตกรรมสังคมได้
ใครที่สนใจสามารถโหลดทั้งรูปแบบ PDF และ EPUB ได้ที่ https://link.springer.com/

ที่มา : facebook SYSI : Society of Young Social Innovators

Share.

About Author

Leave A Reply