โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

0

??????????????????????????? 9-15 ?? ?????????????????????????????? ??????? 2566 ? ?????????????????????????????????? ???????????????
??????? https://kk.mcu.ac.th/2021/files/samuk_nain66.pdf
????????
https://kk.mcu.ac.th/2021/files/agenda_nain66.pdf
???????????? / ????? ?????????????????? ???????  092-9132887

nain66b

Share.

About Author

Leave A Reply