Monthly Archives: October, 2018

Featured 23Oct61
0

เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ในงานนี้ นางรพีพร…

ประชาสัมพันธ์ kathin61
0

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ถอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘…

Featured 43154581_2095126024081910_8903025166573895680_n
0

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่…

Featured timeline_20181002_215958
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่10) ณ วัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม เวลา 18.00-20.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์(ถวายสื่อ) 52 คน บรรยายธรรมและฉายสไลด์โดย…

Featured timeline_20181002_145310
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่9) ณ วัดไตรคามบำรุง บ้านโคก-นางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรมมีเสวนาของดีประจำชุมชน โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี,ผศ.ชอบ ดีสวนโคก และปราชฌ์ชาวบ้าน…

Featured timeline_20181001_133435
0

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี…

Featured timeline_20180929_164106
0

วันที่ 28 กันยายน 2561 พระมหาโยธิน โยธิโก ,ผศ. รก.ผอ.สำนักวิชาการ มอบหมายให้ นางรพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ นำคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ท่านอาจารย์บัวลัย…