มจร วิทยาเขตขอนแก่น ๓๓ ปี แห่งการพัฒนาจิตใจและสังคม

0

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่
-เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) องค์ทุติยนายก
-เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสณมาเถระ)
-พระธรรมวิสุทธาจารย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รูปที่ ๑
-พระครูปริยัตสารเมธี รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น รูปที่ ๒
หลังการทำบุญทักษิณาเสร็จแล้ว มีพิธรมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตจำนวน ๑๓๑ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท โดยมีพระอุดมปัญญาภรณ์ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ รองเจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมจัดหาทุน
ในการนี้ นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมพิธี ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ)
43142980_2095125710748608_7740991588200873984_n43108013_2095125410748638_3705200236797362176_n43114215_2095126740748505_1420077816266883072_n43009872_2095124797415366_2271542068947976192_n43042309_2095124114082101_8739325159556513792_n43148288_2095125084082004_6327191089975394304_n42852881_2095125560748623_148438274522742784_n      
ภาพ: กลุ่มงานสื่อสารองค์กรสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
ข่าว: กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมสำนักวิชาการ

Share.

About Author

Leave A Reply