Browsing: Featured

Featured posts

Featured 43154581_2095126024081910_8903025166573895680_n
0

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่…

Featured timeline_20181002_215958
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่10) ณ วัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม เวลา 18.00-20.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์(ถวายสื่อ) 52 คน บรรยายธรรมและฉายสไลด์โดย…

Featured timeline_20181002_145310
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่9) ณ วัดไตรคามบำรุง บ้านโคก-นางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรมมีเสวนาของดีประจำชุมชน โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี,ผศ.ชอบ ดีสวนโคก และปราชฌ์ชาวบ้าน…

Featured timeline_20181001_133435
0

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี…

Featured timeline_20180929_164106
0

วันที่ 28 กันยายน 2561 พระมหาโยธิน โยธิโก ,ผศ. รก.ผอ.สำนักวิชาการ มอบหมายให้ นางรพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ นำคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ท่านอาจารย์บัวลัย…

Featured timeline_20180928_145952
0

พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ นางระพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม 101 …

Featured pic002
0

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระมหาดาวสยาม วขิรปญฺโญ,ผศ.ดร., รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคคลากรสำนักวิชาการในการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา ก่อนที่จะย้ายไปตำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในวันที่ 1…

Featured timeline_20180926_131732
0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เจ้าภาพคือ ดร.ชานิณี ยศพันธ์ บริจาคปัจจัย 2,000 บาท, พ.ต.ต.หญิงสุชญา นันตะนะ ตำรวจภูธร ภาค…

Featured dhamma8
0

โครงการธรรมสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 (ครั้งที่ 8) ณ วัดสว่างอรุณ บ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เวลา 18.00-20.00 น. ฉายสไลด์บรรยายธรรมโดย…

Featured 545351
0

โครงการธรรมสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 (ครั้งที่7) ประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ณ วัดไพศาล บ้านหนองหญ้ารังกา…

1 2 3 5