โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 10

0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่10) ณ วัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม เวลา 18.00-20.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์(ถวายสื่อ) 52 คน บรรยายธรรมและฉายสไลด์โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ,ผศ.ดร. รก.ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 91 คน ถวายสื่อ 121 ผืน ข้าวสาร 2 กระสอบ น้ำดื่ม 10 โหล นมกล่อง 3 ลัง ปลากะป๋องและอื่นๆ ปัจจัย 1,800 บาท

timeline_20181002_215958 timeline_20181002_220114 timeline_20181002_220118 timeline_20181002_220125 timeline_20181002_220128 timeline_20181002_220136

Share.

About Author

Leave A Reply