๒๓ ตุลา ปิยมหาราชารำลึก

0

   เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารเรียน ๑๐๐  ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ในงานนี้ นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการเข้าร่วมพิธีและมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตตำบลโคกสีเข้าร่วม โดยมีพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร.วิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

timeline_20181023_130525 timeline_20181023_130557timeline_20181023_130554timeline_20181023_130616timeline_20181023_130618timeline_20181023_130534   
   อนึ่ง เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร.วิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมพิธี ณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มีนางอมรินทร์ แก้วทาสี นักจัดการงานทั่วไปและนายนิรันดร เลิศวีระพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมในภาคเช้าด้วย

timeline_20181023_164701 timeline_20181023_164703

Share.

About Author

Leave A Reply