โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 9

0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่9) ณ วัดไตรคามบำรุง บ้านโคก-นางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรมมีเสวนาของดีประจำชุมชน โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี,ผศ.ชอบ ดีสวนโคก และปราชฌ์ชาวบ้าน เวลา 10.00 – 12.30 น. ธรรมเทศนาโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ.ผศ,ดร. เวลา 12.30-14.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม พระสงฆ์ 6 รูป อุบาสกอุบาสิกา 54 คน มีข้าวสาร 2 กระสอบ ปัจจัย 10,000 บาท

timeline_20181002_145312 timeline_20181002_145337 timeline_20181002_145359 timeline_20181002_145410

Share.

About Author

Leave A Reply