มจร ขอนแก่น จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Learning, e-Testing

0

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0
45551137_2536644436353705_442353980488548352_n 45661515_2536601109691371_3012103248069787648_n
ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของวิทยาเขตขอนแก่น เป็นการยกระดับ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Education อย่างแท้จริง ! อีกทั้งยังเป็นการสนองโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อีกด้วย
45668759_2536644516353697_6991482471783071744_n การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0003 การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0040
โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เกษม แสงนนท์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ฒ นายอภิชาติ รอดนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายฐิติวัฒน์  หวังสุขใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เดินทางไปเป็นวิทยากรอบรมระบบ e-learning และ e-Testing ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้ด้วย
การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0050การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0048การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0032 การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0049
ซึ่งระบบ MCU e-Testing นั้น พัฒนาโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณสมบัติ ดังนี้
– รองรับการทดสอบหลายรูปแบบ ทั้งแบบเลือกตอบ แบบถูก/ผิด แบบจับคู่ แบบเติมคำ แบบอัตนัย ฯลฯ
– สามารถกำหนด วัน/เวลา เริ่มต้น และสิ้นสุดในการสอบ ตั้งค่าเวลาในการสอบ กำหนดรูปแบบการแสดงข้อสอบ
– สามารถกำหนดการแสดงคะแนน และข้อผิด–ถูก ทันทีระหว่างทำข้อสอบข้อนั้น ๆ หรือหลังจากทำข้อสอบ
– สามารถทำการสุ่มคำถาม และสลับคำตอบของคำถามนั้นจากคลังข้อสอบ
– สามารถทำการสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์หลากหลายทั้ง PC Notebook Tablet หรือ Smartphone
– มีความเสถียรภาพ มีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้
การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0045 การเรียนการสอนออนไล์_๑๘๑๑๑๙_0030
e-Testing ดีอย่างไร
ระบบ e-Testing สามารถทำได้ดังนี้ ( ๗ ส.)
๑. สะดวก
๒. สปีด (speed)
๓. สปอร์ต (sporting)
๔. เสถียรภาพ
๕. ลดความสิ้นเปลือง
๖. สมสมัย
๗. พัฒนาสู่สากล

Share.

About Author

Leave A Reply