ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

0

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ถอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

>> ดาวน์โหลดใบปวารณา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำบุญกฐินในครั้งนี้ จงเป็นอานิสงส์ให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลวิบูลย์พูนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ เทอญ

Share.

About Author

Leave A Reply