สำนักวิชาการฯ ร่วมงานผู้เกษียณอายุการทำงาน

0

วันที่ 28 กันยายน 2561 พระมหาโยธิน โยธิโก ,ผศ. รก.ผอ.สำนักวิชาการ มอบหมายให้ นางรพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ นำคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ท่านอาจารย์บัวลัย สุวรรณหาร ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ของบุคลากร มจร.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยมี พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดจอนแก่น,ทป.รองอธิการยดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธาน ในงานนี้ ในส่วนของสำนักวิชาการมี นางอมรินทร์ แก้วทาสี,นางฤดี แสงเดือนฉาย,ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล,นางประกายเพชร ชารินทร์,น.ส.สาริกา ไสวงาม,น.ส.มาริสา ไสวงาม,นางวรรณอรุณ ปัญญาแก้ว,น.ส.ธิดารัตน์ วรจักร,นายธนรัฐ อดทน และ น.ส.จารุวรรณ ปะวันเน เข้าร่วมพิธี

timeline_20180929_164056 timeline_20180929_164104  timeline_20180929_164108 timeline_20180929_164120

Share.

About Author

Leave A Reply