เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้

samuk61b

>>> อ่านรายละเอียด

Share.

About Author

Leave A Reply