ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตทุกท่าน เข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง

0

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต สำหรับนิสิต พธ.บ.63 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลท่านเอง ขอความกรุณาเข้าไป ตรวจสอบแก้ไข โดยเฉพาะ ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตทุกท่าน เข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง ส่วนที่สำคัญคือ ที่มี * สีแดง โดยเฉพาะนิสิต ที่คาดว่าจะจบ พธ.บ.63 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำ Transcript และ รายชื่อที่ถูกต้องในปริญญาบัตร

reg000

reg001

reg003

reg004

Share.

About Author

Leave A Reply