บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ประจำปี 2561

0

ขอเชิญ ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

boonkum61

Share.

About Author

Leave A Reply