หลักสูตรอบรม การกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์

0

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขอนิมนต์/เรียนเชิญบุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน (รวมถึงเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ) เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อทำงความเข้าใขในการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ในวันพุธท๊่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดสารสนเทศฯ

21Feb18

Share.

About Author

Leave A Reply