แจ้งกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน

0

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แจ้งกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ณ ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคารหอสมุดและสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

23364913_1648032441884520_1055862663_n

Share.

About Author

Leave A Reply