อบรมความรู้ระบบทะเบียน

0

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 นางรพีพร มณีวรรณ และ นายนิรันดร เลิศวีรพล กำลังนิเทศงานให้ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจาก หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม

450517 450518 450519

Share.

About Author

Leave A Reply