โครงการอิ่มบุญ 26 ก.ย. 61

0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เจ้าภาพคือ ดร.ชานิณี ยศพันธ์ บริจาคปัจจัย 2,000 บาท, พ.ต.ต.หญิงสุชญา นันตะนะ ตำรวจภูธร ภาค 4 บริจาคปัจจัย  1,000 บาท, แม่ครูสิรินาถ ใจสนุก บริจาคปัจจัย  200 บาท มีพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.,ดร.เป็นประธานสงฆ์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 45 รูป

timeline_20180926_131740timeline_20180926_131734  timeline_20180926_131800timeline_20180926_131751  timeline_20180926_131803

Share.

About Author

Leave A Reply