โครงการอิ่มบุญ 19 กันยายน 2561

0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เจ้าภาพคือ แม่นาง คงเจริญ ร้านบูตัส เอ็กซ์เพรส และชาวบ้านกุดพังเครือ 3,600 บาท มีพระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ เป็นประธานสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  พระนิสิต 34 รูป ชาวบ้าน 23 คน มีเงินเหลือเป็นทุนโครงการอิ่มบุญอีก 2,380 บาท

timeline_20180919_132831 timeline_20180919_132832 timeline_20180919_132836 timeline_20180919_132900 timeline_20180919_132901

Share.

About Author

Leave A Reply