โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 6

0

โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ที่วัดกุมภะศรีวิลัย บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น มีพระครูเขมปัญญาคม เป็นเจ้าอาวาส บรรยายธรรมโดย ส.ณ.แสงเพ็ชร แก้วธรรมะวงศ์ นิสิตสปป.ลาว และฉายสไลด์โดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ ผศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม อุบาสกอุบาสิกา 21 คน  เยาวชนนักเรียน 17 คน ชาวบ้านหม้อ นำโดย ผญบ. บ้านหม้อ หมู่ 6 นายสง่า ศิลปะการ  ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัย 2,100  บาท

timeline_20180917_191040 timeline_20180917_191143timeline_20180917_191059 timeline_20180917_191113 timeline_20180917_191127 

Share.

About Author

Leave A Reply