โครงการอิ่มบุญ 17 กันยายน 2561

0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 คือ แม่นาง คงเจริญ ร้านบูตัส เอ็กซ์เพรส บ้านกุดพังเครือ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพถวาย 3,000 บาท โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ ดร.ผศ. รก.ผอ.สำนักวิชาการ เป็นประธานสงฆ์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ พระสงฆ์ 52 รูป ฆราวาส 27 คน

timeline_20180917_115037

timeline_20180917_115050 timeline_20180917_115028timeline_20180917_115029 

Share.

About Author

Leave A Reply