โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 ณ วัดบ้านโนนทอง

0

โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 2  ณ วัดบ้านโนนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. – 20.00 น. บรรยายธรรมโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง ท่องแดนพุทธภูมิ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน  ยอดเงินบริจาคจำนวน 1,200 บาท

50781507795078050778    50785

Share.

About Author

Leave A Reply