โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ณ วัดไชยสว่าง

0

โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 1 ณ วัดไชยสว่าง บ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. บรรยายธรรมโดยพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา 101.75 MHz  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 123 คน  ยอดเงินบริจาคจำนวน 6,870 บาท

50786 5079450792 50793  50795

Share.

About Author

Leave A Reply