ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.

0

   เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ได้เข้าร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. ,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ณ กุฏิ ๒ วัดธาตุพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

2018-06-08 20.23.58

2018-06-08 20.24.05 2018-06-08 20.24.02

2018-06-08 20.23.46 2018-06-08 20.23.49 2018-06-08 20.23.52   

Share.

About Author

Leave A Reply