การประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

0

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

28279991_163662357761405_1819135189683483022_n 28059481_163662254428082_2567641573118611984_n 27973773_163662261094748_6327734551394799340_n 28167257_163662257761415_9124201082910785550_n

ที่มา : MCU Mahasarakham

Share.

About Author

Leave A Reply