สำนักวิชาการจัดอบรมหลักสูตร G Suite for Education

0

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรนะการทำงานด้วย G Suite for Education โดยโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มสมรรณะการทำงานด้วย G Suite for Education จัดอบรม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ. ดร.รก.ผอ.สน.วิชาการ ถวายรายงานต่อประธานพิธี และทั้งนี้การอบรมโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มสมรรณะการทำงานด้วย G Suite for Education มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
g_suite61a
ในการอบรมในครั้งนี้ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ต่างพร้อมใจ ชื่มชมวิทยากรณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา (ส่วนกลาง) เป็นอย่างมากที่ได้นำความรู้ใหม่ นวัฒนกรรมใหม่ มาให้คำแนะนำ การอบรมในครั้งนี้ ช่วยให้คณาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เพิ่มสมรรนะการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาเขตขอนแก่น
g_suite61b
ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply