ศึกษาดูงานการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

0

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนิสิตชมรมอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๗ รูป/คน ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ด้วยกระบวนการของ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ณ ศูนย์วิจัยสังคมด้านวรรณกรรมล้านนา และเอกสารโบราณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27971914_1595327897216594_5190702235036507762_n 27867296_1595328037216580_4314105592515223170_n 27858882_1595327910549926_2044336177522019766_n

ซึ่งการจัดศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจะอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในหอสมุดสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒. เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ และศิลปะ ที่สำคัญเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานล้านนานำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย ๓. เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหาย ต่อคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ให้ทรงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ๔.เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และจัดเป็นข้อมูลพื้นฐานทางคัมภีร์ใบลาน เป็นมรดกของขอนแก่นต่อไป ในงานนี้ได้รับความสะดวกโดย ผศ.ดร.แสวง แสนบุตร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่า อดีตเพื่อนสหธรรมิก

27750480_1595327630549954_1066908341305480405_n 27750370_1595327637216620_1499594374834284818_n

1518160479-0

ข่าว/ภาพ : พระไชยา ติกขวีโร

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
>> สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share.

About Author

Leave A Reply