มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักกสูตร Web I Development Fundamental Level

0

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักกสูตร Web I Development Fundamental Level (HTML5 + CSS3+Bootstrap3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องบริการ ๔ (ห้องบริการการสืบค้นอินเทอร์เน็ต) ส่วนหอสมุดกลาง ชั้น ๓ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

DSC_0115 DSC_0188

ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรม ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ๓ รูป/คน คือ พระธีรพงษ์ นรินฺโท ,นายนิรันดร เลิศวีรพล และ นส.อนุธิดา บุญตะวัน
รับชมอัลบั้มภาพได้ที่ : http://www2.it.mcu.ac.th/?p=5537

ที่มาของข่าว https://www.facebook.com/itmcu/

Share.

About Author

Leave A Reply