โครงการฝึกอบรมค่ายพัฒนาเด็กดี เทศบาลตำบลหัวนา

0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้รับหมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ให้เดินทางไปอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยวชนและประชาชน ณ เทศบาลตำบลหัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลูภู โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตำบลหัวนา และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวนา เข้าร่วม จำนวน 150 คน มีพระธีระพงษ์ นรินฺโท และนายเมธิยวัจน์ เข็มผะกา อบรมร่วมกับวิทยากรเครื่อข่าย คือ นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ฝึกงานเทศบาลตำบลหัวนา จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

36732105_2222802594607299_7419217178164985856_n36714978_2222776474609911_4205150454574743552_n 36718726_2222786341275591_733570140595027968_n 36729934_2222804047940487_1891850235378925568_n36743680_2222774474610111_7520876833563213824_n   36761962_2222777757943116_6671118722280718336_n 36787802_2222778421276383_4482494656294158336_n
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/pg/mcukk2014/photos/?tab=album&album_id=2222769601277265

Share.

About Author

Leave A Reply