สาธิต มข.จัดค่ายพุทธบุตร

0

วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จัดโครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยได้รับเมตตาจาก พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ อาจารย์นิตยา โชติการณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติวิปัสสนาเบื้องต้น อันเป็นแนวทางในการฝึกสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังได้มีการอบรมโดยใช้กิจกรรมบรรยายประกอบสื่อทรอดแทรกคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น มีนักเรียนเข้ารับการอบรม ทั้งหมด ๒๐๒ คน

36535952_2218392985048260_5477851196838379520_n 36542611_2218388505048708_4364061044776108032_n 36561169_2218410131713212_8184196607869190144_n 36589840_2218388365048722_2223556125926621184_n

พิธีปิด ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม จึงขออนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาสัมมาปฏิบัติมา ณ โอกาสนี้   

36499719_2218421301712095_4164220210812813312_n 36512460_2218414028379489_5270321469472112640_n 36518474_2218412385046320_4395366941137567744_n36516932_2218388588382033_2173210678196699136_n  36579037_2218436531710572_3245287210232053760_n
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศษสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/mcukk2014/photos/?tab=album&album_id=2218380741716151

Share.

About Author

Leave A Reply