ประชุมบุคลากรสำนักวิชาการฯ

0

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระมหาดาวสยาม วขิรปญฺโญ,ผศ.ดร., รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561  หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคคลากรสำนักวิชาการในการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา ก่อนที่จะย้ายไปตำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ในโอกาสนี้ นางอมรินทร์ แก้วทาสี ในฐานะ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ ได้นำบุคคลากรสำนักวิชาการ ร่วมมุทิตาแสดงความยินดีครั้งนี้ด้วย

timeline_20180928_134849 timeline_20180928_134904 timeline_20180928_134908timeline_20180928_134910timeline_20180928_134906  

Share.

About Author

Leave A Reply