โครงการเสริมสร้างวินัย

0

เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้ คณะวิทยากรประจำมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการในการอบรม ได้แก่ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,พระมหาศรายุทธ สมนฺตปาสาทิโก,นายธนรัฐ อดทน,อาจารย์ชัยรัตน์ มาสอน และ พระครูสมุห์อัครเดช โชติญาโณ พระวิทยาดรเครือข่าย เป็นวิทยากรในการอบรม ในการอบรมครั้งนี้เน้นไปยังการส้รางระเบียบวินัย ความสามัคคี การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมนักเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนประจำ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ครู ๒๑ ท่าน นักเรียน ๒๖๕ คน จึงขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้

32777600_2185236438363915_6956202695585693696_n32882011_2185231338364425_9135067294500651008_n33020099_2185230568364502_7000484547141828608_n32684103_2185234045030821_3972739801274122240_n  32792460_2185233285030897_4274551456721272832_n  

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/mcukk2014/photos/?tab=album&album_id=2184792205075005

Share.

About Author

Leave A Reply