สำนักวิชาการนัดประชุม

0

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.45 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาร และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่สำนักฯ ได้ดำเนินการได้แก่
  1. โครงการอิ่มบุญในช่วงเข้าพรรษา ประจำปี 2561
  2. โครงการสถาบันวิปัสสนาธุระ
  3. โครงการทอดกฐินมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

53510

Share.

About Author

Leave A Reply