การบริหารจัดการความเสี่ยง

0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 408 อาคาร 100 ปีฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

27067895_1767719149966821_800297076479466691_n 27332685_1767719946633408_4563496088015011938_n27655487_1767719389966797_3960505474464719768_n

Share.

About Author

Leave A Reply