ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ 2561

0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางอมรินทร์ แก้วทาสี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
2. ดร.สุรพล พรมกุล อาจารย์
3. นางฤดี แสงเดือนฉาย  นักวิชาการศึกษา
4. นางประกายเพชร ชารินทร์  นักวิชาการศึกษา
5. นางสาวจารุวรรณ ประวันเน  นักวิชาการศึกษา
6.นายนิรันดร เลิศวีรพล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2018-01-15 14.58.30   2018-01-15 14.58.59 2018-01-15 14.59.12

Share.

About Author

Leave A Reply