รองอธิการบดีนำพรปีใหม่ไทย ในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓

0

    เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น,เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง นำพรแก่พุทธศาสนิกชน “ให้ข้อคิดให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และนำพรปีใหม่ไทย ในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓”

Share.

About Author

Leave A Reply