ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) โดยใช้ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นี้

dino_game

Share.

About Author

Leave A Reply