ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย)

1

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตและท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย) เพื่อสืบสานมรดกของชาวอีสาน

18961

เริ่มเรียนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-2275849, 086-3874139

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply